Konkurs
Superstar 4 Science 2022

Pod patronatem

IEEE

GovTech

Dowiedz się więcej

Wyniki Konkursu Superstar 4 Science 2022

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA PRACA
"System wbudowany do nauki płynnej i energooszczędnej techniki kierowania tramwajem".
Autorami pracy są: Szymon Feliński, Maciej Dworzański.
Praca powstała na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej.
Promotorem pracy jest dr inż. Adam Konieczka.

NAJBARDZIEJ NAUKOWA PRACA
"Microstructural brain measures from diffusion MRI using deep learning".
Autorem pracy jest Julia Machnio.
Praca powstała na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.
Promotorem pracy jest dr inż. Tomasz Pięciak.

NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNA PRACA
"Projekt i realizacja robota przemysłowego sterowanego z wykorzystaniem środowiska ROS".
Autorami pracy są: Dawid Mościcki, Dominik Lamcha.
Praca powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Promotorem pracy jest dr inż. Mariusz Dąbkowski.

Wszyscy autorzy zwycięskich prac otrzymują Dyplomy Laureatów oraz nagrody główne w konkursie: drony DJI Mini SE.


Ponadto komisja składająca się z przedstawicieli Politechiki Gdańskiej, IEEE, Intel, Samsung, Solidigm, Graphcore postanowiła wyróżnić następujące prace:

NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ MERYTORYCZNA
"Wyznaczanie deformacji terenu na obszarze Górnego Śląska z zastosowaniem satelitarnych zobrazowań radarowych".
Autorem pracy jest Karolina Stuchły.
Praca powstała na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Promotorem pracy jest dr inż. Kamila Pawluszek-Filipiak.

NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ W PRAKTYCE
"Wykorzystanie metod głębokiego uczenia do stylizacji zdjęć twarzy".
Autorem pracy jest Natalia Strawa.
Praca powstała na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Promotorem pracy jest dr inż. Grzegorz Sarwas.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują Dyplomy.

Wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas 50-lecia Polskiej Sekcji IEEE w dniu 09.12.2022.


Superstar 4 Science 2022

jest ogólnopolskim konkursem organizowanym pod patronatem IEEE oraz GovTech Polska przez

4 Science Institute. Udział w rywalizacji biorą zwycięskie prace

w konkursach Engineer 4 Science 2022 pod patronatem IEEE oraz GovTech Polska.

Cel konkursu

to wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach:

- najbardziej naukowa praca,

- najbardziej innowacyjna praca,

- najbardziej praktyczna praca.

Autorzy zwycięskich prac będą uhonorowani dyplomem laureata i otrzymają nagrody rzeczowe.

Dyplomy dla Laureatów wydawane są w technologii blockchain na platformie firmy Billon,

a nagrodami rzeczowymi są drony DJI Mini SE.

 • ...

  Patronat i partnerzy

  Zgłoszone prace będą oceniane przez przedstawicieli nauki, organizacji udzielających swego patronatu: IEEE i GovTech Polska, a także przedstawicieli przemysłu. Partnerami tegorocznego konkursu są firmy: Intel, Samsung, Solidigm, Graphcore, Tink, Bering Waters oraz partner techniczny firma Billon.

 • ...

  Harmonogram

  24 października 2022 Ogłoszenie konkursu

  13 listopada 2022 Zakończenie prac Komisji

  21 listopada 2022 Ogłoszenie wyników

  09 grudnia 2022 Uroczysta gala rozdania nagród

 • ...
 • Twórzmy
  razem
  przyszłość!

Partnerzy

Partnerami przemysłowymi są:

Partnerem technologicznym jest:

Uczelnie, które współpracują przy konkursie

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Politechnika Białostocka

Wydział Informatyki

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Krakowska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Politechnika Lubelska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 • Informatyka

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Poznańska

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Politechnika Rzeszowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Informatyka

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Automatyka i Robotyka
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna

Wydział Elektryczny

 • Automatyka i Robotyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka Stosowana

Wydział Geodezji i Kartografii

 • Geoinformatyka

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • Informatyka i Systemy Informacyjne
 • Inżynieria i Analiza Danych

Wydział Mechatroniki

Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Polsko-Japońska Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Informatyki

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Informatyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Informatyka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Geodezji i Geoinformatyki

 • Geoinformatyka

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

 • Informatyka i Informatyka Techniczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Informatyka

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Cybernetyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki